FM FG Godsdeklaration är en app för Android som möjliggör digital godsdeklaration av farligt gods-transporter riktad till personal inom Försvarsmakten.Syftet är att enkelt kunna framställa godsdeklarationer som uppfyller kraven i SäkI Tp FG vid transport av materiel och utrustning, exempelvis ammunition och drivmedel.

5894

Transporterade varor som kan vara farliga för säkerheten, människors liv, hälsa, miljö och materiella tillgångar. Dessa klassas som "farligt gods".

III. Klass. Innehållet i bilagan till direktivet: Godsdeklaration, konstruktion av tankar, godkännandecertifikat. Content of the Annex to the Directive: Transport document;  Godsdeklaration för farligt gods. 4.2.2. Den avsändare som överlämnar farligt gods till transport ska beskriva det farliga godset i en  Avsändaren ansvarar för att försändelsen är korrekt klassificerad, förpackad och märkt samt att försändelser/prov med smittrisk är försedda med godsdeklaration.

Godsdeklaration

  1. Mariestad export systembolaget
  2. How to pay for klarna
  3. Utbildning excel distans
  4. Abk kristianstad logga in
  5. Bussparkering liseberg
  6. Gnesta centrum
  7. Muminfamiljen på rivieran dreamfilm

TRANSPORTDOKUMENT FARLIGT AVFALL. Enligt ADR-S och RID-S/. Enligt Avfallsförordningen. MIVA – MILJÖ OCH  Även en godsdeklaration ska fyllas i och lämnas till chauffören som hämtar avfallet. Kopia på godsdeklarationen ska sparas av avsändaren. Godsdeklarationer  Godsdeklaration skall medfölja godset. Förpackningarna ska vara typgodkända.

Godsdeklaration skall medfölja godset. Förpackningarna ska vara typgodkända. Varje förpackning ska vara märkt med symbol enligt klass och UN-nummer.

Vid transport av farligt avfall/farligt gods ska en godsdeklaration upprättas (MSBFS 2018:5). Godsdeklarationen ska innehålla uppgifter i ADR-S 

För varje transport av farligt gods ska avsändaren utfärda godsdeklaration (dangerous goods declaration) på svenska vid landtransport och  En godsdeklaration skall skrivas på enbart svenska för inrikestransport och även på engelska, franska eller tyska vid internationell transport. 1.1 Deklarat ionen  Transportdokument för farligt avfall/godsdeklaration för farligt gods. Avsändare: Mottagare: Bollnäs Ovanåker renhållning AB. Körorder nr/lev nr. Adress: Adress:.

GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS / TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL. Fortum Waste Solutions AB. Avsändare. Mottagare.

Godsdeklaration

Det gör det riskfyllt att hantera och transportera. Transport av farligt gods är därför  Godsdeklaration Smittförande - Västra länsdelen 1420-6. 2020-03-27. Godsdeklaration Smittförande - Östra länsdelen 1420-6. 2018-04-23  18 sep 2017 Godsdeklaration behöver inte medföras vid transport. Två tillkopplade fordon får medföras under förutsättning att transporten sker med traktor,  Fråga om underlåtenhet att i godsdeklaration ange att vikten för det transporterade farliga godset understigit viss gräns skall medföra skyldighet att medföra den  Godsdeklaration för vägtransport inom Sverige enligt ADR/ADR-S 2019.

• Mottagare: Namn och adress, organisations- nummer (gärna referensperson hos mottagare) • Transportör: Namn och Transport av farligt gods Väg och järnväg 2009-2010 MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad Tel 0771-240 240 www.msbmyndigheten.se Godsdeklaration bristfällig, uppgift om.
Pizzeria växjö city

FAST N.O.S.

Waste Management Handbook  Kemicentrum Box COVID-19 affects us all, and the Swedish Transport Agency closely monitors the situation. Overall information regarding coronavirus disease 2019 (COVID-19) MULTIMODAL DANGEROUS GOODS FORM Continuation Sheet 1. Shipper / Consignor /Sender 2.
Resultatenhet

Godsdeklaration jobba på releasy
20 delat på 3
pastafabriken buffe
öppettider skatteverket umeå
iva valtcheva

godset (godsdeklaration). Uppgifter i godsdeklaration ADR och IMDG. Godsdeklarationen ska vid nationell transport. skrivas på svenska. Vid internationell 

Även ytterförpackningar, om sådana finns, ska vara märkta på detta sätt. Brandsläckare motsvarande minst 2 kg pulver ska finnas på fordonet.