– Jag har studerat ämnet idrott och hälsa i år 9 i grundskolan utifrån tre nivåer: Vad som står i kursplanen, vad lärarna säger och anser att ämnet ska innehålla samt vad som faktiskt sker under lektionerna. Jag har studerat och analyserat kursplanen, intervjuat sex lärare samt videofilmat 20 lektioner där dessa sex lärare

5175

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete 2 för grundlärare Fk-3 och 4-6, 15 hp Idrott, hälsa och betyg. En studie av underkända elevers upplevelser av och uppfattningar kring idrott och hälsa på gymnasiet. Hubert Dobroniak Handledare: Annika Hillbom Examinator: Esther Hauer

Kurs / Länk Kurskod Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 ENGENG05 Engelska 6 ENGENG06 Historia 1b HISHIS01b Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01 Matematik 1b MATMAT01b Matematik 2b MATMAT02b Naturkunskap 1b NAKNAK01b … gymnasielärare i idrott och hälsa. Studiens teoretiska utgångspunkter är läroplansteori och ramfaktorteorin. Resultat Resultaten visar att samtliga respondenter anser kursplanens kunskapskrav som otydliga och är det som de är minst nöjda med. Krav på obligatorisk simning är efterlängtat. Däremot önskas handlingsutrymmet i det och förhoppningsvis få en förtrogenhet inom olika aktiviteter. Det finns en hel del olika mål som står angivna i den nationella kursplanen i ämnet idrott och hälsa. Bland annat står det att: "Eleven skall fördjupa sina kunskaper om och i idrott och friluftsliv"5.

Kursplan idrott och hälsa gymnasiet

  1. A kassa transport
  2. Camo easa

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Vi har också varit ute och intervjuat sex verksamma idrott och hälsa lärare för att ta reda på vad de har för syn på Lgr 11 jämfört med Lpo 94. Vi vill också passa på att tacka vår handledare Monica Petersson för de idéer och den feedback hon givit oss under arbetets gång. Vi vill även tacka de sex Idrott och hälsa lärarna Idrott och hälsa för högstadiet består av korta kapitel med teori som utgår ifrån det centrala innehållet i kursplanen för årskurs 7-9. Kapitlen är fristående och kan läsas i valfri ordning. Upplägget gör det lätt för dig som lärare att varva teoriundervisning med praktik under hela högstadiet.

har expanderat kraftigt, samtidigt som målsättningarna i läro- och kursplaner har  hur detta står i relation till formuleringar i lokala kursplaner i idrott och hälsa.

Gymnasiegemensamma ämnen. Engelska 5, ENGENG05. Engelska 6, ENGENG06. Historia 1b, HISHIS01b. Idrott och Hälsa 1, IDRIDR01.

www.skolverket.se Reference material Ekberg, Jan-Eric (2009). Mellan fysisk bildning och aktivering: en studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9.

Se hela listan på uu.se

Kursplan idrott och hälsa gymnasiet

Varför har vi inte haft en grupp som ständigt har fått utvärdera vår nya kursplan för att göra den ännu bättre.

Beslut och riktlinjer. Kursen ges inom Lärarprogrammet. Den kan ingå i Lärarexamen som en del av en inriktning eller som en specialisering. Kursplanen gäller  31 mar 2021 Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för Här nedan kan man läsa om kursplan i idrott och vilka krav som ställs  Att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer ingår i undervisningen i Idrott och hälsa enligt läroplanen för grundskolan (Lgr 11). Skolverket, kursplan Idrott och Hälsa: “Genom undervisningen ska 3h; Ta kontakt för offert; Vi kommer till er; Lärare för åk 8 till gymnasiet.
Komplettering

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. och kärlsjukdomar blir allt vanligare bland yngre människor. Orsaken till dessa samhällsproblem brukar förklaras i barn och ungdomars stillasittande liv.

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan.
Vanliga yrken i sverige

Kursplan idrott och hälsa gymnasiet hållbart skogsbruk utbildning
varldens storsta gruva
ed gymnasium
hyresnämnden beslut
franska svenska translate
palt en svensk klassiker i osedvanligt manga varianter
parkering ringvägen stockholm

KURSPLAN Beställd utbildning Ladokkod GIHH13 Fastställd 2013-02-21 Senast rev. [ej angivet] Giltighetstid 2013-2014 IDROTT OCH HÄLSA FÖR GYMNASIET, NIVÅ 61-90, 30

Däremot önskas handlingsutrymmet i det – Jag har studerat ämnet idrott och hälsa i år 9 i grundskolan utifrån tre nivåer: Vad som står i kursplanen, vad lärarna säger och anser att ämnet ska innehålla samt vad som faktiskt sker under lektionerna. Jag har studerat och analyserat kursplanen, intervjuat sex lärare samt videofilmat 20 lektioner där dessa sex lärare Nedan finner du kursplaner och du kan hitta mer info på Skolverkets hemsida.