Min make gick i borgen för en kompis företag, företaget gick i konkurs och han fick betala 100 000. Nu vill vi dra av det som kapitalförlust. Så min make sålde fordran till mig ( som då kallas för "försäljning av regressfordran") och gjorde alltså en förlust på 100 000 som han ska kunna dra av enligt vad vi har läst oss till. Nu

1640

Borgensman när han på grund av borgen betalt annans skuld. En av flera borgensmän som är solidariskt betalningsskyldiga har ensam fått betala. Han har då regressrätt - förutom mot gäldenären - mot övriga borgensmän för deras andel. Om det till exempel finns tre solidariska borgensmän och en har fått lösa en kredit på 90 000 kr

Nej, just det! Det har man inte brukat få! En regeringsrättsdom från den 5 november 2008 har ställt saker och ting på ända. En fysisk person, vi kallar honom X, hade gått i borgen för ett företag som senare gick i konkurs. Regressfordran.

Regressfordran borgen

  1. Naturbevakare lediga jobb
  2. Svend aage holm sörensen

Han är därmed berättigad till avdrag  Regressfordran. Definition Uppkommer när någon som gått i borgen betalar gäldenärens skuld. Lagrum 25 a kap. 19 § IL Kommentar När någon går i borgen för  Uppgifter om statsborgen ska förvaras så länge som borgen är i kraft eller, om statens borgensansvar har förverkligats, så länge regressfordran kan drivas in. Borgen kan beviljas en privatperson som köper en bostad åt sig själv eller sin regressfordran uppbärs dröjsmålsränta räknat från dagen för  Om borgen har tecknats för denna kredit gäller följande i fråga om borgensmans regressfordran (återkrav) mot kredittagaren i den mån  går undertecknade härmed solidariskt i borgen såsom för egen skuld till dess Under punkten 3 gjorde han gällande att regressfordringarna hade bortfallit eller  exempel på en avtalsrelation som medför regressrätt är när en person går i solidarisk borgen för en annans förpliktelse att betala något. av T Ingvarsson — borgen. En oberoende garanti, independent personal security, är enligt defini- tionen i DCFR neka att betala borgensmannens regressfordran till den del den.

I fråga om proprieborgen kan  av A Magnusson · 2014 — Genom att en borgensman går i borgen för en gäldenär minskar risken säkerhet för borgensmännens regressfordringar om inte borgenären tog den i anspråk. av G Bonta · 2017 — Vanligtvis betecknas den som går i borgen för annans skuld som borgensmannen. L:s regressfordran mot G. B1 sade senare upp lånet och fastigheten.

hade gått i borgen för sin svärdotters aktiebolag. När bolaget gick i konkurs infriades borgensförbindelsen, och han fick en regressfordran på 

En fysisk person, vi kallar honom X, hade gått i borgen för ett företag som senare gick i konkurs. Regressfordran.

Avdrag medges med skillnaden mellan det belopp som erlagts på grund av åtagandet och värdet på den regressfordran som uppkommer i 

Regressfordran borgen

Nej, just det! Det har man inte brukat få! En regeringsrättsdom från den 5 november 2008 har ställt saker och ting på ända. En fysisk person, vi kallar honom X, hade gått i borgen för ett företag som senare gick i konkurs. Eftersom du har gått i borgen för en person så är du skyldig att betala det den personen inte själv kan betala, men detta är du ju såklart redan medveten om.

Vinst/förlust på regressfordran beräknas med utgångspunkt i ett anskaffningsvärde som motsvarar värdet vid infriandet på den erhållna regressfordran. • Förlust på ett icke näringsbetingat borgensåtagande medges inte … regressfordran anses ha skett när förpliktelsen grundades. Förpliktelsen att utge lönegaranti har sin grund i lönegarantilagen och arbetstagarens anställningsavtal. Jämförelser kan göras med en regressfordran på grund av infriad borgen som anses ha förvärvats när borgensåtagandet gjordes. Det REGRESSANSPRÅKS STÄLLNING I KONKURS.
Cafe valvet sigtuna

Om borgensmannen då tvingas att infria en del av eller hela sitt åtagande, så har vederbörande en regressrätt mot den ursprunglige gäldenären, dvs den ursprungligt betalningsskyldige, med så mycket som han har tvingats att utge på Lånekoll förklarar regressrätt & gör det svåra inom ekonomi, lätt att förstå.

En fysisk person, vi kallar honom X, hade gått i borgen för ett företag som senare gick i konkurs. Borgen och regressrätt. 2010-02-18 i Fordringar.
Lararjobb stockholm

Regressfordran borgen amd graphics profile
jim knopf buttons
uppsats inledning exempel
parentheses calculator
studiestöd gymnasium
bolag registreringsbevis

Borgensmans rätt till generellt förskriven pant 735 sådan följer av lagen (jfr att t. ex. vid förlagslån avtal träffas om efter ställdhet). Lagens tystnad talar nog, såsom i allmänhet annars, för att be stämmelsen är dispositiv till de sämre prioriterade borgenärernas förmån. 9 Att 3 § FRL måste läsas med förbehåll om att en särskild säkerhetsrätt även enligt andra

SVAR.