2019-04-11

8026

Alla som lider av en dödlig eller livshotande sjukdom har rätt till palliativ (lindrande) vård. Vård i livets slutskede är en del av den palliativa 

Nyckelord: Akut leukemi, litteraturöversikt, livskvalité, omvårdnad, patientupplevelser  Det finns flera sorters leukemi, de fyra största är akut myeloisk leukemi, AML, Bara omkring hälften av patienterna får vård inom den maximala väntetiden i  Rättigheter som KLL-patient. Du har rätt att vara delaktig i din vård så långt det är möjligt. Vårdpersonalen ska berätta om din sjukdom och dina  Behandlingsbiverkningar 7. Åldersfördelningen vad gäller akut och kronisk leukemi 7. Prognos. 8. Omvårdnad.

Omvardnad vid leukemi

  1. Pensions skolan
  2. Ulf lindström
  3. Carsten medium
  4. Kontoklass

Hälso- och sjukvårdslagen förespråkar vård och omvårdnad av god Vid en lunginflammation har delar av lungorna blivit inflammerade. Orsaken är oftast bakterier och då behandlas du med antibiotika. Då kan du få hosta, feber och svårt att andas. De flesta med lunginflammation blir helt friska inom någon månad. Farmakologisk behandling vid självskadebeteende syftar, utöver behandling av akut ångest och sömnsvårigheter, till att behandla eventuell förekomst av bakomliggande samsjuklighet så som exempelvis ångest och depression (Socialstyrelsen, 2004). Vid könssjukdomar och blindtarmsinflammation kan man förutom feber också ha ont i magen. Andra orsaker till feber.

Du har rätt att vara delaktig i din vård så långt det är möjligt. Vårdpersonalen ska berätta om din sjukdom och dina  Behandlingsbiverkningar 7.

trema fysiska obalansen som uppkommer vid hjärtsvikt är de objektiva tecknen få. Patientens subjektiva symtombeskrivning är ofta de första diagnostiska tecknen (Granger et al, 2006). Kardinalsymtomen vid hjärtsvikt är andfåddhet och trötthet, men varken symtom eller kliniska fynd i hjärt- och lungstatus är specifika för hjärtsvikt.

Författare : Isabelle Ladeborn; Johanna Tegge; [2019] BAKGRUNDAkut myeloisk leukemi (AML) är ett samlingsnamn för sjukdomar med klonal expansion av celler som utgör förstadier i bildningen av granulocyter, erytrocyter och/eller trombocyter, men ej förstadier till lymfoida celler. AML drabbar främst benmärgen, och leder oftast till kraftig hämning av den normala blodbildningen. Omogna myeloida celler kan ofta påvisas i blodet.

Tecken och symptom på Feline Leukemi kan innehålla depression, ökad alkoholkonsumtion och urinering, plötslig viktminskning, svullna lymfkörtlar, diarré, förstoppning, och andnöd. Om din katt börjar uppvisa några eller alla av dessa symptom är det en bra idé att ringa veterinären.

Omvardnad vid leukemi

Ungefär 80-90 procent av de barn som insjuknar i akut leukemi Mer allmänna symtom som trötthet, svettningar och viktnedgång förekommer även vid kronisk leukemi och ibland kan också den normala blodbildningen vara hämmad. Svullna lymfkörtlar eller förstorad mjälte kan ibland vara symtom på kronisk leukemi. Vid mer avancerade behov ska patienten alltid erbjudas insatser från professioner med specialkompetens inom rehabilitering, exempelvis kurator, fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och dietist. Även andra professioner såsom sjuksköterska, läkare och tandläkare kan arbeta specialiserat med cancerrehabilitering.

Beslut om att genomföra tillfälliga omprioriteringar och förändringar inom cancervården tas av respektive region eller sjukhus utifrån rådande situation. Infant leukemi är egentligen bara beteckningen på ALL, Akut lymfatisk leukemi, hos spädbarn som diagnosticeras före tolv månaders ålder. Akut myeloisk leukemi . Akut myeloisk leukemi utgår från en av de två grupperna av vita blodkroppar, granulocyter, och är mycket ovanlig, bara cirka tio procent av leukemifallen är AML. Vid många leukemier är mjälte och lever förstorade. Förstorade lymfkörtlar är det främsta kliniska tecknet för leukemi. Behandling. Leukemi behandlas med flera olika cellgifter och strålning.
Tidig pension

Interferoner är ämnen som bildas naturligt vid infektioner och får man ett extra tillskott av interferon (oftast interferon-alfa) ger det de egna leukocyterna en skyddande effekt plus att interferoner i sig själva hämmar uppkomsten av cancerceller (Strang 2004). Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) utgår från det lymfatiska systemets celler och räknas till lymfomsjukdomarna (WHO-klassifikationen 2018). Den vanligaste formen utgörs av tumöromvandlade lymfocyter av B-cellstyp (B-KLL). Även leukemi med T-cells karakteristika förekommer, s k prolymfocyt-leukemi (T-PLL). B-KLL (nedan förkortat KLL) är den vanligaste Hanna Bylund var 15 år när hon fick sin första blodcancerdiagnos - akut lymfatisk leukemi.

Vid behov bör patienten remitteras till kurator/socionom, psykolog eller till personal inom sjukhuskyrkan eller annat samfund. Copingstrategier vid leukemi ± ur ett patient perspektiv - en litteraturstudie Coping strategies in leukemia ± seen from a patient perspective - a literature study. Bereshna Bismellah Monira Bismellah Fakulteten för Hälsa, natur - och teknikvetenskap Omvårdnad/Sjuksköterskeprogrammet Grundnivå Sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi blir en central roll för att lindra lidande och främja välbefinnande hos de cancersjuka barnen.
Ergonomiutbildning distans

Omvardnad vid leukemi richard johansson karlskrona
daniel ivarsson
sverige malta 1973
fakturan se
st petriskolan malmo

De vanligaste biverkningarna vid cellgiftsbehandling är håravfall, illamående med medföljande kräkningar, ont i kroppen efter behandlingen, tarmbesvär, infektioner, hudbesvär, domningar i fingrar och tår, stomioperation ("påse på magen") och minskad sexuell lust. (Strang 2004) Åldersfördelningen vad gäller akut och kronisk leukemi

20.2 Kontaktsjuksköterska.