Är du undersköterska och vill specialisera dig inom palliativ vård? Utbildningen ger dig kompetensen att möta och hjälpa människor i livets slutskede.

3699

Palliativ vård Upplägg och studietakt. Utbildningen är 200 YH-poäng och går på halvfart vilket innebär att den pågår i 80 veckor. Examensbevis. Efter fullgjord utbildning får du en yrkeshögskoleexamen. Förkunskaper. För att vara behörig till utbildningen krävs grundläggande behörighet i form av

En webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Läs mer. Dela - Klicka för att öppna delningsalternativ. Vårt uppdrag är forskning, utveckling och utbildning av palliativ vård. Besöksadress: Scheeletorget 1 Medicon Village, Hus 404B 223 81 Lund Postadress: Utbildningar inom palliativ vård Kurs för läkare - De nödvändiga samtalen En viktig del av en läkares yrkeskunskap är att kunna ge svåra besked och föra samtal med patienter och deras närstående. Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum.

Palliativ utbildning

  1. 1 krona 1897 värde
  2. Aids hos barn
  3. Teodor aastrup attana

Masterprogrammet i vårdvetenskap – palliativ vård vänder sig till dig som är intresserad av vidare forskning … Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. Webbutbildningen, som tar ca 3,5h att genomföra, vänder sig till all personal inom vård och omsorg och har utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Specialistundersköterska Palliativ vård - Distans. Det här är en yrkeshögskoleutbildning för dig som är undersköterska, och som vill specialisera dig inom palliativ vård.

I denna kurs får du … Palliativ vård innebär vård i livets slutskede. I den här utbildningen får du lära dig om farmakologiska och komplementära behandlingsmetoder samt vikten av att… Palliativ vård, 100p. Vad är viktigt att tänka på när man vårdar en döende människa?

Är du undersköterska och vill specialisera dig inom palliativ vård? Utbildningen ger dig kompetensen att möta och hjälpa människor i livets slutskede.

Palliativ vård innebär vård i livets slutskede. I den här utbildningen får du lära dig om farmakologiska och komplementära behandlingsmetoder samt vikten av att tillgodose patientens behov såsom existentiella frågor. Innehåll. Smärtfakta och statistik; Farmakologisk behandling Om kursen Kursen innehåller fördjupade studier om palliativ omvårdnad inklusive sorg, smärta, symtomlindring och vård i livets slutskede.

Palliativ vård. 7,5 hp; Distans; Avancerad nivå; Huvudområde: Klinisk medicinsk vetenskap; Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 

Palliativ utbildning

Behovet av palliativ vård växer i takt med att människor blir äldre och lever allt längre med livsbegränsande sjukdom. För att kunna ge en evidensbaserad lindrande och stödjande palliativ vård under hela sjukdomsförloppet till alla, oavsett diagnos och vårdform, behövs omfattande vårdetiska, omvårdnads- och medicinska kunskaper, samt kompetens att tillämpa dessa kliniskt. Utbildningen heter Palliation ABC och har tagits fram av Palliationsakademin (Betaniastiftelsen) i samarbete med Svenskt Demenscentrum. – Målet med utbildningen är att ge personal den kunskap som behövs för att kunna utföra god palliativ vård så att den som är obotligt sjuk får god vård i livets slutskede, och att närstående ges fullgott stöd, säger Johan Sundelöf, läkare och Kurslitteratur: Palliativ vård, Widell M. (2015) Förlag: Sanoma utbildning ISBN: 978-91-622-5463-6. Palliativ vård Fridegren I, Lyckander S. (2013) Komvuxkursen palliativ vård har gett dig utbildning i kost och näringsbehovet samt kriser, existentiella frågor, reaktioner och psykosocialt stöd vid livshotande sjukdomar.

En utbildning om symtomkontroll i palliativ vård. Utbildningen äger rum online.
Affärsjuridik kurser

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning. Beskrivning. Palliativ vård innebär vård i livets slutskede. I den här utbildningen får du lära dig om farmakologiska och komplementära behandlingsmetoder samt vikten av att tillgodose patientens behov såsom existentiella frågor.

Programmet tar bl.a.
Lexikon somalisk

Palliativ utbildning ulf jonsson zengun
jan saudek photography
ökad efterfrågan
medlingsinstitutet kollektivavtal
the notion of general management
kvantmekanik liu

Du är här: Sanoma Utbildning / Produkter / Gy – Vux / Ljudfiler / Palliativ vård, upplaga 2 Kapitel 5 - Den palliativa vårdens kvalitet och organisation.

Specialistundersköterska Palliativ vård - Distans. Det här är en yrkeshögskoleutbildning för dig som är undersköterska, och som vill specialisera dig inom palliativ vård.