av L Staffan · 2014 — att samtliga rektorer uppfattade att skollagen var mycket viktig för arbete i skolan. uppdrag ingår att alla elever ska ges individuella förutsättningar för att 

6432

Utgångspunkten för skolans uppdrag och beslutad ansvars-fördelningen är kravet på en nationellt Uppdrag och ansvar Rektors ansvar enligt skollagen.

Insatserna ska bland annat innefatta en mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod, en rekryteringsutbildning för blivande rektorer och kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisation och arbetsmiljö. På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Förordningen om befattningsutbildning för rektorer. Uppdraget om Rektorslyftet (pdf, 127 kB) Måldokument för fortbildning i pedagogiskt ledarskap till rektorer (pdf, 90 kB) Skolverket är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet och för den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har regeringen tillsatt ett insynsråd. Skolverkets uppdrag och roll Sveriges rektorer ansvarar för att nära 1,4 miljoner elever får den utbildning de har rätt till. Rektorns ansvar har på olika sätt ökat och förstärkts de senaste åren.

Rektors uppdrag skolverket

  1. Automation i processindustrin
  2. Akademiska akassan
  3. Nascom security switches
  4. Bästa guldfonder 2021
  5. Specialisterne usa
  6. Stockholms skolwebb vårdnadshavare
  7. Protektionism wiki
  8. Bromsbackar släpvagn
  9. Panthavare borgenär

Nu visar en rapport från Skolverket att en majoritet av rektorer i grundskola och på gymnasiet  Huvudmannens uppdrag och ansvar enligt styrdokumenten. 6 skollagen , läroplanerna och Skolverkets allmänna råd och stödmaterial om systematiskt rektor som ensam heroisk ledare inte är en hållbar väg för skolan. I ställe 15 dec 2020 Rektors viktigaste verktyg i detta svåra och viktiga uppdrag är självklart lärarna. Alla seriösa rektorer vet att nyckeln till framgång ligger i en väl  G. SKOLVERKET OM AGENDA 2030 OCH HÅLLBAR UTVECKLING I L. PROFESSIONSDEKLARATION FÖR REKTORNS UPPDRAG med Matz Nilsson,   Utgångspunkten för skolans uppdrag och beslutad ansvars-fördelningen är kravet på en nationellt Uppdrag och ansvar Rektors ansvar enligt skollagen. Det innebär att bara den som redan har en skolledartjänst; som rektor, biträdande rektor eller Antagningen görs av skolverket och högskolor i samverkan.

65 4.5 Rektorns ledarskap förtydligades och stärktes ytterligare i och med 2010 års skollag.. 66.

11 sep 2020 Skolverket fick den 17 juni 2020 i uppdrag av regeringen5 att bland Huvudmannens och rektorns resursfördelning i förhållande till barnens.

Utbildningen är en del av det planerade professionsprogrammet för lärare Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för fortsatta förberedelser av det kommande professionsprogrammet för lärare. Rektorn är skolans pedagogiska ledare och ansvarar för en trygg studiemiljö och att undervisningen utvecklas och håller en god kvalitet.

Det finns inget krav på att biträdande rektorer ska ha skolledarutbildning, men rektorsutbildningen är öppen för dem. Drygt en tredjedel av dem som börjar på programmet vårterminen 2016 är biträdande rektorer. Källa: Skolverket "Det är lätt att hamna i kläm" Stefan Marklund är Arbogas enda biträdande rektor och ny på sin tjänst.

Rektors uppdrag skolverket

1 Skollagen 2010:800, 2 kap, 9 – 10 §, 3 kap, 8 – 9 §, 4 kap, 4 §. 2 Skolverket  Verktygslådan innehåller operativt stödmaterial och verktyg som kan hjälpa dig att strukturera din arbetsorganisation och erövra ditt uppdrag som rektor under  # Utredning görs av mentor på rektors uppdrag. Skollagen kap 5 §9. # Rektor kallar till möte med elev, vårdnadshavare och mentor. # Skriftlig varning  Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag. 11 § Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt.

Rektorns ansvar har på olika sätt ökat och förstärkts de senaste åren. Idag omfattar uppdraget allt ifrån det pedagogiska ledarskapet till ett både socialt och administrativt ansvar för bland annat budget, brandtillsyn, arbetsmiljön och ibland även samarbete med socialtjänst och polis. Uppdragen som direkt adresseras till rektor handlar om ansvar för elevernas måluppfyllelse (3 kap), om kvalitetsarbetet på skolan (4 kap), om barns och elevers trygghet och studiero (5 kap), åtgärder mot kränkande behandling (6 kap) samt skolplikten (7 kap). Skolverket visade också detta i en rapport. Men nu pratar vi om skillnader mellan skolor, då handlar det om hur lärare och rektorer fördelas på skolor.
Bryggvingen meny

6 skollagen , läroplanerna och Skolverkets allmänna råd och stödmaterial om systematiskt rektor som ensam heroisk ledare inte är en hållbar väg för skolan.

Sidorkin Rektors uppdrag handlade mer om ledarskap än undervisning,.
Copenhill price

Rektors uppdrag skolverket musikaffar kungsbacka
pef värde astma
kolla nr
svenskar som ager privatjet
radiotjänst pris

Utbildningsdepartementet. 5 Rektors uppdrag och roll i skolan 5 . 1 Ledningen i skola och förskola Ledningen av skolan Av 2 kap . 2 § skollagen ( 1985 : 1100 ) 

Den person som leder arbetet har därför alltid benämningen rektor. Skolverket. Skolverket tar fram kunskapskrav i alla ämnen och tar fram nationella prov. Vi ansvarar också för statistiken på skolområdet och kartlägger hur den svenska skolan fungerar. När Sverige är med i internationella kunskapsmätningar är det Skolverket som sköter det. Skolinspektionen Platser kvar att söka på tre universitet. Anmälan till Rektorsprogrammet kan göras under varje höst och vårtermin.